Het moment dat u begeleiding nodig heeft betekent een verandering in uw leven. Goede persoonlijke én professionele ondersteuning is daarbij van groot belang.

Missie

Wij begeleiden mensen bij hun veilige terugkeer in de maatschappij door middel van het bieden van kwalitatief passende zorg. Door hun zelfstandigheid te vergroten voegen wij maatschappelijke waarde toe: dat is waar Sofia Zorg forensisch voor staat. 

Visie

Onze medewerkers bieden onze cliënten perspectief om (weer) deel te nemen aan de vrije samenleving. Zij doen dit vanuit professionaliteit en binnen een veilig kader. 

Wonen met zorg

Sofia Zorg biedt ambulante forensische zorg op het gebied van verblijfszorg (wonen) en ambulante begeleiding aan in de regio Hilversum en Amersfoort. Na een straf of maatregel wordt een cliënt bij ons aangemeld voor plaatsing in één van onze woonlocaties. Voor iedere cliënt biedt Sofia Zorg een ruime, kleinschalige locatie in een stabiele omgeving aan.  Het is onze ervaring dat deze setting bijdraagt bij een veilige terugkeer.

Begeleiding

We hebben een multidisciplinair team dat deze begeleiding biedt. Bij de begeleiding werken wij nauw samen met de reclassering, de plaatsende instelling, de gemeente, de behandelaars en andere betrokken partijen. Onze begeleiding is vooral een praktische, er wordt onder andere begeleiding aangeboden in het helpen bij een zinnige dagbesteding, het zoeken naar werk, goede voeding, persoonlijke hygiëne en het voorkomen van terugval in oude patronen.

De plaatsing

Acceptatie van een cliënt gebeurt altijd aan de hand van een zorgvuldige intake, waarbij in een driegesprek afspraken worden vastgelegd tussen de cliënt, diens verwijzer/toezichthouder en de zorgcoördinator van Sofia Zorg. Aan de intake gaat een overdracht van beschikbare rapportage vooraf. 

Voor de plaatsing van een cliënt vindt er een risicotaxatie plaats. Er wordt gekeken naar de zorgvraag, de maatregel, maar vooral naar de persoon. Wat heeft deze cliënt nodig om weer zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. Op basis hiervan wordt gekeken welke locatie en welke medecliënten het meest geschikt zijn voor de betreffende cliënt. 

Zorg aanvragen bij Sofia Zorg?
Samen met u kan Sofia Zorg uw situatie en uw voorkeuren bespreken.
Meld u aan via het formulier in onderstaande link.

Meld u hier aan