Het moment dat u begeleiding nodig heeft betekent een verandering in uw leven. Goede persoonlijke én professionele ondersteuning is daarbij van groot belang.

Missie

Wij begeleiden mensen bij hun veilige terugkeer in de maatschappij door middel van het bieden van kwalitatief passende zorg. Door hun zelfstandigheid te vergroten voegen wij maatschappelijke waarde toe: dat is waar Sofia Zorg forensisch voor staat. 

Visie

Onze medewerkers bieden onze cliënten perspectief om (weer) deel te nemen aan de vrije samenleving. Zij doen dit vanuit professionaliteit en binnen een veilig kader. 

De plaatsing

Er vindt een intakegesprek plaats, waarin kennis wordt gemaakt, wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en afspraken worden gemaakt. Dit is een drie gesprek die plaatsvindt tussen cliënt, verwijzer en Sofia Zorg. Aan de intake gaat een overdracht van beschikbare rapportage vooraf. 

Sofia Zorg zal aan de hand van de zorgvraag, de maatregel en de kennismaking met de cliënt bepalen of zij de juiste begeleiding kunnen bieden. Er wordt gekeken of er een juiste locatie beschikbaar is en of er een match is met de huidige bewoners. 

Wonen met begeleiding

Sofia Zorg biedt ambulante forensische zorg op het gebied van verblijfszorg (wonen) en ambulante begeleiding aan in de regio Hilversum. Na een straf of maatregel wordt een cliënt bij ons aangemeld voor plaatsing in één van onze woonlocaties. Voor iedere cliënt biedt Sofia Zorg een ruime, kleinschalige locatie in een stabiele omgeving aan. Cliënten worden dagelijks bezocht door begeleiders. De intensiteit van de begeleiding wordt bepaald aan de hand van een ZZP range (zorg zwaarte pakket).

De begeleiding bestaat uit een nauwe samenwerking met de reclassering, de plaatsende instelling, de gemeente, de behandelaars en andere betrokken partijen. Onze begeleiding is vooral een praktische, er wordt onder andere begeleiding aangeboden in het helpen bij een zinnige dagbesteding, het zoeken naar werk, goede voeding, gezond sociaal netwerk, persoonlijke hygiëne en het voorkomen van terugval in oude patronen. Voorop staat dat we vanaf de start samen kijken naar de mogelijke uitstroom wanneer de forensische titel afloopt.

Begeleiding

Wat betreft de uitstroom vanuit Sofia Zorg, er wordt tijdig zorg gedragen voor een aansluitende zorg en/of woonvoorziening. Tijdens het traject wordt periodiek getoetst wat het uiteindelijke perspectief van de cliënt zal zijn en zo nodig en mogelijk wordt er gewerkt aan het leggen van contact met passende aansluitende woonvoorzieningen.

Kwaliteitsverslag

Het kwaliteitsverslag Forensische Zorg over 2022 is gepubliceerd onder de noemer: ‘Er heeft in het afgelopen jaar een flinke professionaliseringsslag plaatsgevonden’. In het verslag is onder meer te lezen hoe het Forensisch team is ontstaan en zich verder heeft ontwikkeld. De aanvankelijke uitganspunten van het werk – Professioneel – Gericht op perspectief – In een veilig kader – zijn daarbij nog steeds leidend. Het verslag is in zijn geheel hier te lezen.

Meer informatie over Forensische Zorg?
Neem dan contact op met 035 – 303 81 82