De Raad van Commissarissen (RvC) houdt namens de aandeelhouders en werknemers, toezicht op het gevoerde beleid van de raad van bestuur. Dit alles om het voortbestaan van de onderneming Sofia Zorg B.V. te waarborgen. Daarnaast staat de RvC het bestuur met raad terzijde en kan het ook als klankbord fungeren. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Om aan haar informatie te komen heeft de raad van toezicht regelmatig contact met de cliëntenraad en leidinggevenden binnen het bedrijf. 

De Raad van Commissarissen van Sofia Zorg bestaat uit de volgende personen: 
RvC-voorzitter, Pieter Oosterhuis, actief per 1 november 2018 

Aandachtsgebieden: juridisch, ontwikkeling, realisatie en doelstellingen van de Vennootschap strategie en risicobeheersing, naleving wet- en regelgeving en contact voor stakeholders (externe samenwerkingspartners) 

RvC-lid 2, Frank Grift, actief per 1 december 2021 

Aandachtsgebieden: financieel, contact met accountant, verslaglegging (intern/extern) & sparring partner RvB op financieel gebied. 

RVC lid 3, Ellen van Schaik, actief per 1 november 2021 

Aandachtsgebieden: zorg, zorgaangelegenheden, training en scholing, personele kwesties (bevoegd- en bekwaamheid), kwaliteitszorg & aanbestedingen en contracteringen. 

Contactgegevens Raad van Toezicht
Sofia Zorg B.V.
t.a.v. Raad van Toezicht
Birkstraat 95-22
3768 HD Soest
E-mail: info@sofiazorg.nl