Het moment dat u zorg nodig heeft betekent een verandering in uw leven. Goede persoonlijke én professionele ondersteuning is daarbij van groot belang.

Missie

Sofia Zorg biedt de zorg die nodig is om de kwaliteit van leven thuis te bevorderen en de zelfredzaamheid te versterken, ondanks ziekte, behandeling of beperking. Centraal hierin staat dat onze zorgvragers actief betrokken worden bij de invulling van de gewenste zorg of ondersteuning.

Visie

Sofia Zorg wil tegemoetkomen aan de wensen, behoeften en verwachtingen van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met korte communicatielijnen en met deskundige medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak. Sofia Zorg is opgericht vanuit de overtuiging dat de cliënt de zorg moet kunnen ontvangen die de cliënt verdient.

Verpleging en verzorging

De zorg die Sofia Zorg biedt kan uit persoonlijke verzorging bestaan, bijvoorbeeld hulp bij het douchen en  het geven van uw medicijnen. Ook kan het om verpleging gaan, u kan dan hulp krijgen bij onder andere het toedienen van sondevoeding, stomazorg en wondzorg.

Wanneer u een zorgvraag heeft komt de wijkverpleegkundige bij u langs. Zij inventariseert waar u ondersteuning bij nodig heeft en zoekt samen met u naar passende oplossingen.  Zij stelt de indicatie en maakt een op maat gemaakt zorgplan samen met u op.  

De wijkverpleegkundige coördineert uw zorg en houdt contact met uw huisarts, fysiotherapeut en andere zorgverleners die in uw situatie betrokken zijn. 

Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase, een bijzondere periode in uw leven. Sofia Zorg streeft ernaar om deze periode samen met u en uw mantelzorgers zo draaglijk mogelijk te maken. Onze wijkverpleegkundigen bespreken niet alleen hoe u graag de invulling van deze zorg wilt hebben, maar bespreken ook en begeleiden bij gevoelens van angst en onzekerheid. Zo nodig werkt Sofia Zorg samen met andere (gespecialiseerde) organisaties om de zorg, op uw wens gericht, uit te voeren.

Mantelzorg

Het kan natuurlijk zijn dat u al iemand heeft in uw omgeving die u helpt. Dit kan een familielid zijn, een buurman of buurvrouw of een goede vriend. Misschien vindt u het lastig hoe dat nu verder moet wanneer u thuiszorg gaat krijgen? Als deze persoon u wilt blijven helpen en u wilt dat ook, dan is dat voor ons geen enkel probleem. Wij zullen dan met hem of haar goede onderlinge afspraken maken, zodat alles naadloos in elkaar overloopt en we er met elkaar voor zorgen dat u krijgt wat u nodig heeft.

Wat zeggen onze cliënten?

Zorg aanvragen bij Sofia Zorg?
Samen met u kan Sofia Zorg uw situatie en uw voorkeuren bespreken.
Meld u aan via het formulier in onderstaande link.

Meld u hier aan