Wij bieden wijkverpleging en wijkverzorging aan in Soest, Baarn of omgeving. Als u voor het eerst zorg nodig heeft, is dat een grote verandering in uw leven. Wij willen u graag bijstaan tijdens deze grote verandering. Goede persoonlijke en professionele ondersteuning is daarbij van groot belang. Het team van Sofia Zorg uit Soest zorgt altijd voor persoonlijke zorg op maat omdat wij wijkgericht werken met onze thuiszorg.

De missie die wij hanteren bij onze wijkverpleging en wijkverzorging

Wij zijn een zorgorganisatie die zorgt aanbiedt die nodig is om de kwaliteit van leven thuis te bevorderen en de zelfredzaamheid te versterken, ondanks aandoeningen, behandelingen of beperkingen. Centraal hierin staat dat onze zorgvragers actief betrokken worden bij de invulling van de gewenste zorg of ondersteuning.

Onze visie voor wijkgericht werken in de thuiszorg

Wij willen tegemoetkomen aan de wensen, behoeften en verwachtingen van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met korte communicatielijnen en deskundige medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak. Onze organisatie voor wijkverlening en wijkverpleging is opgericht vanuit de overtuiging dat de cliënt de zorg moet kunnen ontvangen die hij of zij verdient.

Verpleging en verzorging

De zorg die wij aanbieden kan uit persoonlijke wijkverzorging bestaan in de vorm van een helpende in de wijk. Denk aan hulp bij het douchen en het geven van medicijnen. Ook kan het om wijkverpleging gaan. U krijgt dan hulp bij onder andere het toedienen van sondevoeding, stomazorg en wondzorg. Wanneer u een zorgaanvraag heeft, komt de wijkverpleegkundige bij u langs. Hij of zij inventariseert waar u ondersteuning bij nodig heeft en zoekt samen met u naar passende oplossingen. Ook stelt de verpleegkundige de indicatie en maakt een op maat gemaakt zorgplan met u. De wijkverpleegkundige coördineert uw zorg en houdt contact met uw huisarts, fysiotherapeut en andere zorgverleners die in uw situatie betrokken zijn.

Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase is een lastige periode in het leven. Wij streven ernaar om deze periode samen met u en uw mantelzorgers zo dragelijk mogelijk te maken door wijkgericht te werken tijdens onze thuiszorg. Onze wijkverpleegkundigen bespreken niet alleen hoe u invulling van deze zorg wilt hebben, maar bieden ook begeleiding aan bij gevoelens en angst van onzekerheid. Indien nodig werken wij samen met andere organisaties om de zorg binnen wijkverpleging en wijkverzorging naar uw wensen uit te voeren.

Mantelzorg

Het kan natuurlijk zo zijn dat u al iemand heeft in uw omgeving die u helpt. Dit kan een familielid zijn, een buurman, buurvrouw of een goede vriend. Misschien vindt u het lastig hoe dat nu verder moet wanneer u zorg bij u thuis gaat krijgen. Als deze persoon u wilt blijven helpen en u dat ook wilt, dan is dat voor ons geen enkel probleem. Wij zullen dan met hem of haar goede onderlinge afspraken maken, zodat alles naadloos in elkaar overloopt en we er met elkaar voor zorgen dat u krijgt wat u nodig heeft betreft wijkverpleging en wijkverzorging.

Kies voor onze zorg op maat

Het team van Sofia Zorg helpt u graag met passende wijkverpleging en wijkverzorging. Wij werken in de thuiszorg wijkgericht om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Heeft u behoefte aan een van onze verschillende vormen van zorgverlening? Meld u aan voor persoonlijke en professionele zorg.

Wat zeggen onze cliënten?

Zorg aanvragen bij Sofia Zorg?
Samen met u kan Sofia Zorg uw situatie en uw voorkeuren bespreken.
Meld u aan via het formulier in onderstaande link.

Meld u hier aan