De cliëntenraad van Sofia Zorg is actief betrokken bij het beleid van Sofia Zorg en heeft de volgende doelen: 
• Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten;
• Bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening;
• Adviseren van de directie over alle aangelegenheden die van invloed zijn op de dienstverlening. 

De cliëntenraad van Sofia Zorg bestaat uit de volgende personen:
Dhr. E. Keddeman (voorzitter)
Mw. T. Bläcker
Dhr. E. Mellink
Mw. S. Breevoord

Contactgegevens cliëntenraad
Uw idee of vraag voor de cliëntenraad kunt u indienen via: 
Cliëntenraad Sofia Zorg B.V.
Birkstraat 95-22
3768 HD Soest
E-mail: info@sofiazorg.nl
Website: www.clientenraad.nl/themas/wet-medezeggenschap-wmcz/